Razvrsti po
Potrebujete pomoč? 040 867-867
Potrebujete pomoč? 040 867-867
-- ERROR - cannot query 'select p.*,pd.ID as detailID,YEAR(releaseDate) leto_izida,s.title subject,s.memberPanCode,s.displayTitle,s.virtualDelivery,pd.preorderPrice,pdsp.price, CASE WHEN (DATE_ADD(p.releaseDate, INTERVAL 2 WEEK) > NOW()) THEN 1 ELSE 0 END pNew, CASE WHEN (p.releaseDate > NOW()) THEN 1 ELSE 0 END pFuture, CASE WHEN(s.publicChoice=1) THEN s.memberPanCode ELSE '' END usableSubject, CASE WHEN(s.displayTitle=1) THEN s.ID ELSE '0' END subjectID, CASE WHEN (pdw.stock > 0) THEN pdw.stock ELSE 0 END inStock, CASE WHEN(p.title like '%starboard%') THEN 1 ELSE 0 END starOrder from sProduct p left join sProductDetail pd on pd.ID_sProduct=p.ID left join sProductDetailWarehouse pdw on pdw.ID_sProductDetail=pd.ID inner join sProductCategory pc on pc.ID_sProduct=p.ID left join sProductDetailSubjectPrice pdsp on pdsp.ID_sProductDetail=pd.ID left join sSubject s on (s.memberPanCode=pdsp.memberPanCode and s.publicChoice=1) left join sCategory c on c.ID = (select ID from sCategory where ID=pc.ID_sCategory order by searchPriority asc) where (s.publicChoice=1 OR s.defaultSubject=1) AND ((pd.ID > 0 AND s.displayTitle IS NOT NULL) OR (pd.ID IS NULL AND s.displayTitle IS NULL) OR (pd.ID > 0 and p.ID_sSupplier > 0) OR (pd.ID > 0 AND p.releaseDate > NOW())) AND pdw.stock > 0 and (pdw.ID_sWarehouse IN (-1,3,65,61,107,113) OR (p.releaseDate > NOW()) OR (p.ID_sSupplier > 1)) and pc.ID_sCategory IN and p.published IN (1,2) and (pdsp.price/pd.preorderPrice < 0.9) and (pd.webTitle like '%%') and (pdw.stock > 0 OR pd.stock > 0 or p.releaseDate > NOW()) GROUP BY p.ID,s.memberPanCode order by p.catPlacement asc,inStock desc,pFuture desc,c.searchPriority asc,p.ID desc limit 0,15' in dbOpen2, error: --
Prikaži 1- od
Razvrsti po:
    Največja izbira supov
    Varen nakup
    Brezplačna dostava nad 50€
    Osebni prevzem v Ljubljani